Lastenhoitotoiminta

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitosta saat lyhytaikaista lastenhoitoapua kotiin kaikkina vuorokaudenaikoina. Myös viikonloppuisin.

 

Voit käyttää palvelua omien tarpeittesi mukaan, esimerkiksi kun

 • lapsi sairastuu

 • vanhempi sairastuu

 • lapsen vakituinen hoitaja sairastuu

 • vanhempi on työmatkalla, kokouksessa, opiskelemassa

 • vanhempi haluaa hetken hengähtää, harrastaa, viettää kahdenkeskistä aikaa puolison kanssa.

MLL:n välittämät hoitajat

Hoitajat ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokurssin suorittaneita ja perehdytettyjä 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. MLL:n lastenhoitotoiminta huolehtii hoitajien jatkokoulutuksesta, valvonnasta ja ohjauksesta.

Rikostaustan selvittäminen

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta MLL:n hoitajilta ennen hoitajaksi ryhtymistä suostumuksen rikostaustan selvittämiseen.

Tärkeintä on lapsen hyvinvointi

Hoitaja huolehtivat lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtymisestä vanhempien ohjeiden mukaan. Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että vanhemmat varaavat aikaa keskusteluun hoitajan kanssa hoitosuhteen alkaessa. Hoitajalla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.

Perhe työnantajana

MLL:n välittämät hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, sen piirijärjestöihin eivätkä paikallisyhdistyksiin. Perhe tilaa itse palvelun, toimii hoitajan työnantajana ja vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista. Hoitaja puolestaan vastaa työntekijän velvoitteista.

Perhe tilaa hoitajan internetin kautta tai soittamalla alueen hoitajavälitykseen.

Tilauksen peruuttaminen

Tilaus tulisi tehdä, kun hoidon tarve on varma. Emme valitettavasti voi ottaa vastaan alustavia tilauksia. Tilaus muuttuu sitovaksi ilmoituspäivänä klo 00.00, sen jälkeen tilausta ei voi enää peruuttaa. Ennen ilmoituspäivää voitte peruuttaa tilauksen tai muuttaa hoitoaikaa.

Lastenhoidon hinta

Perhe:

 • maksaa korvauksen 8,20 euroa/tunti suoraan hoitajalle (maksu maksetaan ½ tunnin tarkkuudella). Sunnuntaisin kaksikertainen maksu

 • minimiveloitus 16,40 euroa. Tutustumiskäynnistä perhe maksaa käynnin keston mukaisen korvauksen, vähintään kuitenkin yhdeltä tunnilta

 • maksaa TyEL –eläkemaksun

 • matkakulut 10 km matkoissa 1 h palkka ja 20 km matkoissa 2 h palkka normaalipalkan lisäksi (matkakulut maksetaan meno-paluu oheisen ohjeen mukaan)

 • ottaa tapaturmavakuutuksen, jos kodissa käytetään
  ulkopuolista apua yli 12 päivää kalenterivuodessa

 • ensimmäisen kerran tilausta tehdessänne rekisteröitykää osoitteessa: www.mll.fi/perheille/lastenhoito

 • Lisätietoa lastenhoidon maksuista tästä

Osasta hoitajan palkkaa ja työnantajamaksuista voi tehdä kotitalousvähennyksen. Lisätietoa asiasta www.vero.fiHoitaja huolehtii veronmaksut saamastaan korvauksesta.

 

Tilaa hoitaja

 

LASTENHOITOVÄLITYKSEN PUHELINNUMERO

050 3821 891

MA - PE KLO 7 - 12