Lastenhoitotoiminta

 

MLL:n välittämät hoitajat

Hoitaja huolehtii lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien ohjeiden mukaan.

Hoitajat ovat Mannerheimin Lastensuojeluliiton lastenhoitokurssin suorittaneita ja perehdytettyjä 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Hoitajat haastatellaan ja perehdytetään tehtävään. MLL:n lastenhoitotoiminta huolehtii hoitajien jatkokoulutuksesta, valvonnasta ja ohjauksesta.

MLL huolehtii siitä, että hoitajiksi valittavat henkilöt ovat tehtävään soveltuvia ja että he sitoutuvat MLL:n arvoihin sekä lastenhoitotoiminnan valtakunnalliseen toimintalinjaan. MLL vastaa lastenhoitotoiminnan laadusta ja ohjeistaa sekä hoitajia että perheitä.

MLL:n lastenhoitotoiminnalle on laadittu laatuohjeistus, jonka mukaisesti suoritetaan itsearviointia ja hankitaan palautetta.

Perhe työnantajana

MLL:n välittämät hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon, sen piirijärjestöihin eivätkä paikallisyhdistyksiin.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tehtävänä on kouluttaa, tukea ja ohjata sekä välittää hoitajia perheille. Lastenhoitotoiminnan hoitajavälityksen tehtävänä on etsiä sopiva hoitaja perheen tarpeisiin ja pitää säännöllisesti yhteyttä hoitajiin.

Perhe tilaa itse palvelun, toimii hoitajan työnantajana ja vastaa työlainsäädännössä määrätyistä työnantajavelvoitteista. Hoitaja puolestaan vastaa työntekijän velvoitteista.

Hoitotapahtuma on kertaluonteinen ja siitä tehdään hoitajan ja vanhempien kesken suullinen sopimus. Lasta hoidetaan vanhempien antamien ohjeiden mukaisesti lapsen kotona. Hoitajilla on vaitiolovelvollisuus lasta ja perhettä koskevissa asioissa.

Perhe tilaa hoitajan internetin kautta tai soittamalla alueen hoitajavälitykseen.

Palkanmaksu

Perhe maksaa käteisellä lasten hoitajalle palkkana 8,20 e/tunti, puolen tunnin tarkkuudella. Tämä on kokonaiskorvaus, joka sisältää lomakorvauksen. Hoitajalle maksettava minimipalkka on kahden tunnin palkka.

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna eli 16,40 e/tunti. Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä.

Tilaa hoitaja

Hoitajan tilaus:

Arkisin klo 7-12

p. 050 3821891

Hoitotilauksen netin kautta voi tehdä osoitteessa: www.mll.fi/perheille/lastenhoito
Huomioithan, että myös netin kautta tehdyt tilaukset käsitellään välityksen aukioloaikoina!