Tukioppilaat

Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa parantaa kouluhenkeä ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia, pitävät oppitunteja kummiluokkalaisille ja toimivat keskustelukumppaneina. Tukioppilaat saavat koulutuksen ja jatkuvaa ohjausta koulunsa tukioppilasohjaajalta.

Yhdistyksemme tukee tukioppilastoimintaa Vaajakosken koulussa ja Vaajakummun koulussa.

Lue lisää tukioppilastoiminnasta.

 

Tukioppilaiden omat sivut!!